Wyposażenie dodatkowe serii 4000

Buderus FM441

Moduł Buderus FM441 Moduł do sterowania jednego obiegu grzewczego z mieszaczem oraz obiegu grzania c.w.u. (wraz z cyrkulacją), zawiera

Buderus FM442

Moduł Buderus FM442 Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych z/bez zaworu mieszającego
- dostarczany z 1 zestawem

Buderus FM443

Moduł Buderus FM443 Moduł do sterowania instalacji solarnej posiadającej do 2 odbiorników ciepła:
-dostarczany z czujnikiem temp.

Buderus FM444

Moduł Buderus FM444
Moduł do wysterowania dodatkowego źródła ciepła:
- dostarczany z 1 czujnikiem temperatury 6 mm

Buderus FM445

Moduł Buderus FM445
Moduł do podgrzewania c.w.u. poprzez system ładowania zasobnika z zewnętrznego wymiennika:
- dostarczany z 3

Buderus FM446

Moduł Buderus FM 446
Moduł ze złączem komunikacynym, do podłączenia układu sterowania instalacji grzewczej do systemu regulacji automatycznej

Buderus FM448

Moduł Buderus Moduł FM 448

Zbiorczy meldunek awarii poprzez styk bezpotencjałowy:
-sygnał wej./wyj. (0-10V) wielkości 

Buderus FM456

Moduł Buderus FM 456 Moduł do sterowania kaskadą dwóch kotłów wypsażonych w EMS (UBA3) i/lub UBA1.5 i/lub kotłów Logano

Buderus FM457

Moduł Buderus FM 457 Moduł do sterowania kaskadą dwóch kotłów wypsażonych w EMS (UBA3) i/lub UBA1.5 i/lub kotłów Logano

Buderus FM458

Moduł Buderus FM 458 Moduł przeznaczony do stosowania w urządzeniach regulacyjnych Logamatic 4321, 4322, 4323.
Podłączenie do 4

Bramka sieciowa Logamatic LON

Bramka sieciowa Logamatic LON Buderus