Instalaceje podrzewania c.w.u. z podgrzewaczem wstępnym i podstawowym dla domów wielorodzinnych lub modernizacji systemu grzewczego

Instalaceje podrzewania c.w.u. z podgrzewaczem wstępnym i podstawowym dla domów wielorodzinnych lub modernizacji systemu grzewczego

Stosowanie podgrzewaczy wstępnych instalacji słonecznej oraz podstawowych podgrzewaczy instalacji dodatkowego źródła ciepła z buforowaniem wody grzewczej znajduje zastosowanie szczególnie w obiektach komercyjnych o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową.

Instalacja słoneczna podgrzewa c.w.u. wstępnie, zaś instalacja dodatkowego źródła ciepła dogrzewa ją do wymaganej temperatury poboru. W celu wykorzystania pojemności obu podgrzewaczy przez instalację słoneczną stosuje się pompę przeładowującą. Ideą jej zastosowania jest wygrzanie obydwu podgrzewaczy c.w.u. energią promieniowania słonecznego.