Wspomaganie centralnego ogrzewania kotłem na paliwo stale dla domów jedno- i wielorodzinnych

Wspomaganie centralnego ogrzewania kotłem na paliwo stale dla domów jedno- i wielorodzinnych

Kotły na paliwo stałe (np. na Holzgaz) często wykorzystywane są do wspomagania pracy układu grzewczego.

Kocioł na paliwo stałe może oddawać ciepło do instalacji grzewczej, gdy temperatura powrotu z instalacji grzewczej jest niższa niż temperatura czynnika obiegowego z kotła na paliwo
stałe. W przypadku właściwego doboru zastosowany kocioł na paliwo stałe może w znakomity sposób zredukować koszty eksploatacyjne standardowego ogrzewania budynku np. urządzeniem na gaz płynny, olej opałowy itp