Przemysłowe podgrzewacze c.w.u. Buderus Logamax DB213

Oferowane urządzenia: Logamax plus DB213 (urządzenie kondensacyjne o sprawności 101%) oraz Logamax DB213 (urządzenie konwencjonalne) pozwalają w sposób natychmiastowy dostarczać bardzo duże ilości bez strat energii związanych z jej przygotowaniem i magazynowaniem.

Bufor przemysłowy Buderus Logalux LT/1 podgrzewacz monowalentny c.w.u. - kotły olejowe
  Cechy: zasobnik leżący z wspawanym
Buderus Logalux LT / 1 podgrzewacz monowalentny c.w.u. (kotły olejowe)
Podgrzewacz przemysłowy Buderus Logalux L/2R podgrzewacz monowalentny c.w.u. - kotły gazowe
  Cechy: zasobnik leżący
Buderus Logalux L / 2R podgrzewacz monowalentny c.w.u. (kotły gazowe)