Buderus RC200

Producent:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Cena brutto: wybierz wariant
Cena netto: -
+ RC200 BUD 7738501938 878.91 714.56 zł 1515.36 zł Produkt na zamówienie
Sterownik
Wysyłka
Cena
Cena z 30ni
przed prom.

Buderus RC200 - pokojowy lub pogodowy z wyświetlaczem LCD

Moduł obsługowy RC200 służy do regulacji jednego obiegu grzewczego ze zmieszaniem lub bez zmieszania, obiegu ładowania podgrzewacza do przygotowania c.w.u. bezpośrednio przez urządzenie grzewcze i przygotowania c.w.u. za pomocą instalacji solarnej, moduł obsługowy posiada program czasowy: wstępnie ustawiony dla obiegu grzewczego (możliwa jest jednak dowolną zmianę ustawień z wykorzystaniem 6 czasów przełączania dla każdego dnia) oraz przygotowanie c.w.u. może być realizowane w zależności od programu czasowego lub zostać wyłączone bądź włączone na stałe, moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień, możliwości montażu: na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS plus, po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej cztery godziny (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż czas wykorzystania rezerwy, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane)

Rodzaje regulacji:

W przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej, z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu lub bez, temperatura zasilania ustawiana jest za pomocą krzywej grzewczej. Dostępne są dwa warianty: zwykły i zoptymalizowany.

W przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia do wyboru dostępne są regulacja temperatury zasilania i regulacja mocy.

W przypadku regulacji temperatury zasilania moduł RC200 reaguje na odchylenie pomiędzy rzeczywistą a żądaną temperaturą w pomieszczeniu zmianą temperatury zasilania.

Ten sposób regulacji jest odpowiedni dla mieszkań i budynków z większymi wahaniami mocy. Dokładność regulacji jest większa i wysokość temperatury zasilania zostaje ograniczona. Funkcje podstawowe Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny

Jeśli RC200 jest jedynym modułem obsługowym w przynależnym obiegu grzewczym, może pracować w jednym z trybów regulacji podstawowej:
regulacja wg temperatury pomieszczenia - automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury pomieszczenia, regulacja wg temperatury zewnętrznej – automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej, regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu - automatyczna regulacja ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu. Funkcja jako moduł zdalnego sterowania

RC200 można używać jako modułu zdalnego sterowania jednego obiegu grzewczego w roli dodatkowego modułu do nadrzędnego modułu obsługowego RC300. RC200 reguluje przyporządkowany obieg grzewczy pod kątem temperatury, programu czasowego i urlopu. RC300 określa przygotowanie c.w.u. Za pomocą RC200 można włączyć jednokrotne ładowanie zasobnika c.w.u.