Buderus RC310

Producent:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Cena brutto: wybierz wariant
Cena netto: -
+ Biały BUD 7738112369 1218.49 990.64 zł 2100.84 zł Dostępny na magazynie
+ Czarny BUD 7738112368 1218.49 990.64 zł 2100.84 zł Na magazynie
Kolor
Wysyłka
Cena
Cena z 30ni
przed prom.

Sterownik Buderus RC310

 
DANE TECHNICZNE:
 • moduł obsługowy RC310 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej wyposażonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania.
 • moduł obsługowy posiada programy czasowe:
  • ogrzewanie: dla każdego obiegu grzewczego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień,
  • c.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. i jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień,
 • moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień.
 • możliwości instalacji:
  • na urządzeniu grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
  • na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS plus,
 • po 1,5 godziny pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin (jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty, wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane),
 • maksymalna długość całkowita połączeń magistrali EMS Plus:
  • 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm2,
  • 300 m przy przekroju przewodu 1,50 mm2.
    

RODZAJE REGULACJI

 • Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania lub mocy cieplnej urządzenia grzewczego w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

  Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym,regulacja wg temperatury zewnętrznej: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej,
   
 • Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu.

  Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym
   
 • Regulacja stała: automatyczna regulacja temperatury zasilania do ogrzewania basenu lub instalacji wentylacyjnej ze stałą temperaturą. Ten tryb regulacji nie jest zależny od temperatury w pomieszczeniu ani temperatury zewnętrznej.
   

FUNCKJE PODSTAWOWE:

 • Funkcjonowanie jako sterownik regulacyjny

Moduł obsługowy może regulować maksymalnie cztery obiegi grzewcze. Regulacja ogrzewania w każdym obiegu grzewczym instalacji działa w jednym z głównych trybów regulacji:

 • regulacja wg temperatury w pomieszczeniu:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od mierzonej temperatury w pomieszczeniu,
  • moduł obsługowy automatycznie ustawia wymaganą moc cieplną urządzenia grzewczego lub temperaturę zasilania.
 • regulacja wg temperatury zewnętrznej:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej,
  • moduł obsługowy ustawia temperaturę zasilania na podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej grzewczej,
 • regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu:
  • regulacja temperatury w pomieszczeniu w zależności od temperatury zewnętrznej i mierzonej temperatury w pomieszczeniu,
  • moduł obsługowy ustawia temperaturę zasilania na podstawie uproszczonej lub zoptymalizowanej krzywej grzewczej,
 • regulacja stała: regulacja ze stałą temperaturą niezależnie od temperatury zewnętrznej czy temperatury w pomieszczeniu, np. dla basenu lub instalacji wentylacyjnej. Temperatura zasilania może zostać ustawiona tylko w menu serwisowym przez instalatora.