Dane firmy

Robert Bosch Sp. z o.o.

02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 105

Tel.: +48 22 715 40 00
Fax: +48 22 715 43 98

E-mail: biuro|buderus-sklep.pl| |biuro|buderus-sklep.pl

Pozostałe informacje

NIP: 526-102-79-92
REGON: 011124535
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
Zarząd: Krystyna Boczkowska, Prezes Zarządu, Volker Schiek, Członek Zarządu
Kapitał Zakładowy: 197 443 600 PLN

Numer konta bankowego centrali w Warszawie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009