Super Marka 2016

Super Marka 2016

Jako trzykrotny laureat programu „Dobra Marka - Jakość, Zaufanie, Renoma” Buderus został uhonorowany wyróżnieniem SUPER MARKA 2016. Podkreśla ono niesłabnącą pozycję marki na rynku oraz wysoki poziom zaufania, jakim niezmiennie darzą ją klienci.

„Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma” to ogólnopolski program promocyjny, który ma na celu wybór i wyróżnienie najlepszych marek w poszczególnych branżach. Marki, które trzy razy uhonorowane zostały wyróżnieniem „Dobra Marka”, otrzymują tytuł „Super Marki”. W tym roku prawo do jego używania otrzymał Buderus, silny brand w technice grzewczej, od lat wysoko oceniany przez klientów.

W ramach programu „Dobra Marka” co roku przeprowadzane są badania mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności brandów z różnych kategorii produktowych. Analizowana jest pozycja producenta lub usługodawcy na rynku, obecni i potencjalni klienci, ceny produktów i usług oraz kanały ich dystrybucji. Pod uwagę brana jest także siła marketingowa marki, jej wartość i rozpoznawalność oraz jakość oferowanych przez nią produktów i usług. Częścią projektu są badania konsumenckie realizowane przy użyciu wywiadów telefonicznych, ankiet internetowych i wywiadu bezpośredniego. Patronat nad programem sprawuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Buderus to firma o długiej tradycji. Powstała w 1731 roku w Niemczech jako przedsiębiorstwo rodzinne Johanna Wilhelma Buderusa, który w wydzierżawionej w Górnej Hesji hucie żelaza wytwarzał odlewy i surówkę. Dziś Buderus to wiodący na świecie producent niezawodnych i wysoce efektywnych rozwiązań systemowych w branży grzewczej, wentylacji i klimatyzacji. W Polsce urządzenia marki Buderus sprzedawane są od 1994 roku. Od 2002 roku firma należy do Grupy Bosch Thermotechnik GmbH, największego w Europie producenta systemów grzewczych. Klienci cenią przede wszystkim wysoką jakość urządzeń Buderusa oraz możliwość ich łączenia w kompleksowe rozwiązania systemowe.