Autoryzowany Serwis

Główne zadania Autoryzowanego Serwisu dotyczą usług serwisowych świadczonych na urządzeniach gazowych o mocy do 100 kW, pompach ciepła (co, cwu oraz co+cwu) i układach solarnych. Są to:

  • wykonywanie pierwszych uruchomień urządzeń,
  • wykonywanie napraw gwarancyjnych,
  • przedłużanie gwarancji (wykonanie przeglądu i podpisanie Umowy Przedłużenia Gwarancji),
  • wykonywanie pozostałych czynności serwisowych (konserwacje, naprawy pogwarancyjne etc).

Każda z prac kończy się wypełnieniem protokołu serwisowego oraz rejestracją zlecenia w specjalistycznej bazie danych (TIS).
Niezależnie pracownicy Autoryzowanego Serwisu są zobligowani do uczestnictwa we wszystkich organizowanych przez producenta szkoleniach serwisowych oraz weryfikacjach wiedzy teoretyczno-praktycznej.

Autoryzowany Serwis tworzą:

  • Autoryzowani Serwisanci Buderus (ASB),
  • Autoryzowani Partnerzy Handlowi Buderus z uprawnieniami serwisowymi (APHs).

Autoryzowani Serwisanci (ASB) wykonują wszystkie zlecone usługi oraz przyjmują zgłoszenia z Infolinii Serwisowej. Standardowo ich realizacja odbywa się w terminie nie dłuższym niż 24 h.
Z kolei Autoryzowani Partnerzy Handlowi (APHs) wykonują usługi wyłącznie na urządzeniach zaintalowanych przez siebie.

Kontakt do firm serwisowych otrzymają Państwo dzwoniąc na infolinię: 801 300 810*.
Jest ona dostępna 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.
*koszt połączenia wg stawek operatora