Beneficjenci programu

Beneficjenci programu

Czyli kto może zostać beneficjentem:

  • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym (również w budowie).
  • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

* „Dysponowanie” – prawo własności (współwłasności), użytkowanie wieczyste, najem/dzierżawa (z zastrzeżeniem, że umowa musi obowiązywać minimum rok od dnia uruchomienia instalacji).