Wysokość dotacji

Czyli ile można uzyskać

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie wymienionych powyżej nakładów inwestycyjnych. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu budowlano-wykonawczego i kosztu projektu instalacji kolektorów słonecznych) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację. Przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.

Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Jednakże dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2250 zł/m2 powierzchni apertury kolektorów .